Sekcja

Działalność Sekcji Botanicznej

Sekcja Botaniczna Koła Leśników to miejsce dla osób interesujących się szeroko rozumianą biologią i ekologią roślin. Angażujemy się w liczne badania naukowe, które swoją tematyką obejmują m.in. następujące tematy: gatunki starych lasów w środowisku miejskim, modelowanie zmian zasięgów geograficznych drzew leśnych w warunkach zmieniającego się klimatu, ciągłość kompozycji florystycznej między zbiorowiskami roślinnymi, różnorodność funkcjonalna roślin […]