Sekcja

Działalność Sekcji Botanicznej

Sekcja Botaniczna Koła Leśników to miejsce dla osób interesujących się szeroko rozumianą biologią i ekologią roślin. Angażujemy się w liczne badania naukowe, które swoją tematyką obejmują m.in. następujące tematy: gatunki starych lasów w środowisku miejskim, modelowanie zmian zasięgów geograficznych drzew leśnych w warunkach zmieniającego się klimatu, ciągłość kompozycji florystycznej między zbiorowiskami roślinnymi, różnorodność funkcjonalna roślin torfowisk wysokich czy rozmieszczenie i odnawianie się obcych gatunków roślin (np. niecierpek pospolity, bożodrzew gruczołowaty, orzesznik pięciolistkowy). W ramach samodoskonalenia, poszerzania własnej wiedzy oraz integracji z innymi pasjonatami botaniki organizujemy również spotkania referatowe, wyjazdy seminaryjne i obozy naukowe. Dodatkowo bierzemy udział w rozmaitych imprezach, głównie organizowanych przez Wydział Leśny UPP i działające przy nim Koło Leśników. Zrzeszamy nie tylko osoby, które już dłużej interesują się roślinami, ale również te, które swoją przygodę z botaniką dopiero zaczynają. Serdecznie zapraszamy!